Göteborg Taekwon-Do Academy

 

Välkommen till Göteborg Taekwon-Do Academy. Föreningen startade HT 2017 i Sportarenan på Näset. Träningen bedrivs av utbildade och välmeriterade instruktörer och sker i separata grupper från sex års ålder. 

För mer information, klicka in på ”börja träna” uppe i högra hörnet.

Välkommen till Göteborg Taekwon-Do Academy. Föreningen startade HT 2017 i Sportarenan på Näset. Träningen bedrivs av utbildade och välmeriterade instruktörer och sker i separata grupper från sex års ålder. 

För mer information, klicka in på ”börja träna” uppe i högra hörnet.